AÜ-KYT-İŞA-489-BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İŞ AKIŞ ŞEMASI

AÜ-KYT-İŞA-488-VERGİ BEYANNAMELERİ HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI

AÜ-KYT-İŞA-487-GELEN-GİDEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI

KYT-İŞA-750-Danışmanlık Hizmeti İş Akış Şeması